Compost Productions е творчески колектив от 
млади професионалисти в сферата на аудио-визуалните изкуства.  
Амбицирани сме в създаването на висококачествени видео продукти. 

Наблягаме на креативността и идеите си,
 съчетани с последните нововъведения и технологии.
Най-голямо вдъхновение черпим от естествената красота на природата.
 
Обичаме да експериментираме в различните жанрове и форми,
да търсим нови похвати, за да стигнем по-близо до публиката.  

Вярваме в огромната сила, с която видеото въздейства на хората 
и знаем как да я използваме.