Обзалагам се, че ти никога няма да запомниш нещата, които аз никога няма да забравя.“ 
Роден си с крила, защо предпочиташ да пропълзиш през живота? “ - Руми